Consultancy

Yellax is uw onafhankelijke kennispartner die u ondersteunt bij het standaardiseren en structureren van uw processen. Van procesoptimalisatie tot het optimalisatieproces realiseert Yellax kwaliteitswinst, tijdwinst en kennisborging met een gedreven team vol passie.

 • Standaardiseren en structureren
 • Onafhankelijke kennispartner
 • Procesoptimalisatie
 • Gedreven en vol passie

Consultancy van Yellax

Waarom consultancy?

Zijn de volgende situaties herkenbaar voor u?

 • Ontwerpprocessen voor technische installaties lopen uit de uren;
 • Engineers zijn veel tijd kwijt met repeterende taken in ontwerpprocessen;
 • Niet iedereen binnen uw organisatie beschikt over dezelfde, actuele gegevens;
 • Het kost moeite om de kwaliteit van ontwerpprocessen te verhogen en te borgen;
 • U staat voor de uitdaging om menselijke fouten in ontwerpprocessen te voorkomen.

Yellax heeft de bouwstenen om processen binnen de industriële automatisering te optimaliseren en om het optimalisatieproces efficiënt te laten verlopen.

Hoe werkt het? Bekijk ons proces

Yellax heeft verschillende stappen gedefinieerd om uw ambitie en gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Uw organisatie kan Yellax inschakelen om één of meerdere stappen samen met een consultant door te lopen. Bekijk hier het gehele proces.

 • 01.
  Organisatorische inventarisatie

  Wat is mijn doel?

 • 02.
  Technische analyse

  Hoe doe ik het nu en hoe kan het beter?

 • 03.
  Standaardiseren

  Wat kan er modulair vastgelegd worden?

 • 04.
  Automatiseren

  Hoe gaan we de standaard borgen?

 • 05.
  Projecten configureren

  Hoe gebruik ik de standaard in projecten?

 • 06.
  Project afronden

  Wat zijn de klantspecifieke zaken?

Wat is mijn doel?

01. Organisatorische inventarisatie

Uw organisatie wordt geanalyseerd om een verbetering in het engineeringsproces te realiseren. Er wordt gekeken naar uw huidige engineeringsprocessen en naar de rollen en verantwoordelijkheden van de personen binnen uw organisatie. Aan de hand van deze analyse en de door u gestelde ambitie zullen er aanbevelingen gedaan worden voor verbetering.

Afspraak maken?
 • Inventarisatie bedrijfsproces
 • Analyse richten-inrichten-verrichten
 • Analyse moeten-willen-kunnen-durven
 • Definiëren ambities en doelen
 • Definiëren organisatorische procesflow engineering
 • Rollen, belangen en verantwoordelijkheden

Hoe doe ik het nu en hoe kan het beter?

02. Technische analyse

Tijdens de technische analyse kijkt Yellax naar uw technische informatiestromen, documenten, elektrotechnische schema’s, software op discipline en multidisciplinair niveau. Aan de hand van deze analyse en de door u gestelde ambitie voor standaardisatie, zal Yellax aanbevelingen doen waar en op welke wijze u technisch kan veranderen en welke voordelen dit voor uw organisatie of afdeling oplevert.

Afspraak maken?
 • Analyse van de software
 • Analyse van de elektrotechnische schema’s
 • Analyse van documenten engineeringsproces
 • Analyse van de tag/coderingsstructuur
 • Analyse van het technisch artikelbeheer
 • Analyse informatiestromen
 • Vastleggen van technische uitgangspunten
 • Aanbevelingen van de te standaardiseren onderdelen

Wat kan er modulair vastgelegd worden?

03. Standaardiseren

In veel gevallen is standaardisatie een middel om de door u opgestelde doelstellingen te realiseren. Standaardiseren kan multidisciplinair of per discipline plaatsvinden. In deze fase worden uw elektrotechnische schema’s, software, HMI/SCADA en overige documenten gestructureerd en intelligent opgebouwd, zodat ze uniform hergebruikt en in een later stadium geautomatiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt nagedacht over generieke benamingen en configuratiemanagement. Informatiestromen worden efficiënt ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden.

Afspraak maken?
 • Vastleggen van structuren
 • Vastleggen van benamingen
 • Vastleggen elektrotechnische typicals
 • Vastleggen software typicals
 • Structureren van schema’s (functioneel versus traditioneel)
 • Structureren software (S88, PackML, e.a.)
 • Vastleggen van documenten en rapportages
 • Beschrijven van producten en/of functies
 • Introductie en doorvoeren nieuwe workflow

Hoe gaan we de standaard borgen?

04. Automatiseren

Tijdens het automatiseringsproces worden objecten vastgelegd in een engineeringsapplicatie, bijvoorbeeld Typical Manager, met als doel te genereren. Configuraties, structuren, benamingen, de tagopbouw, I/O en typicals worden vastgelegd waardoor uw standaard en kennis wordt geborgd.

Afspraak maken?
 • Kennis- en standaarden borgen
 • Het inrichten van een bibliotheek
 • Productconfiguraties vastleggen
 • Het engineeringsproces automatiseren
 • Generatief ontwerpen mogelijk maken
 • Informatiestromen op elkaar afstemmen

Hoe gebruik ik de standaard in projecten?

05. Projecten configureren

Als uw standaard is geautomatiseerd, is het mogelijk om uw project te configureren op basis van de producten en functies die zijn vastgelegd in de bibliotheek. Aan de hand van de configuratie kan data-engineering plaatsvinden. Op basis van de configuratie en de projectdata is het mogelijk uw technische projectdocumentatie te genereren.

Afspraak maken?
 • Configureren
 • Verzamelen van projectdata
 • Genereren van elektrotechnische schema’s
 • Genereren van PLC- en SCADA software
 • Genereren van documenten (o.a. FAT/SAT)
 • Genereren van rapporten voor beheer & onderhoud

Wat zijn de klantspecifieke zaken?

06. Project afronden

Na het generatieproces wordt in samenwerking met één of meerdere engineers de technische projectdocumenten gereed gemaakt voor productie. De klantspecifieke zaken van uw klanten worden toegevoegd aan het project. In deze fase is projectevaluatie belangrijk om continu proces- of kwaliteitsverbeteringen na te streven tot een nog beter resultaat.

 • Project- of klantspecifieke zaken toevoegen
 • Engineering project afronden
 • Projectoutput gereed maken ‘voor productie’
 • Kwaliteit meten en feedback geven aan het standaardisatieteam
 • Evaluatie

Wat is mijn doel?

01. Organisatorische inventarisatie

Uw organisatie wordt geanalyseerd om een verbetering in het engineeringsproces te realiseren. Er wordt gekeken naar uw huidige engineeringsprocessen en naar de rollen en verantwoordelijkheden van de personen binnen uw organisatie. Aan de hand van deze analyse en de door u gestelde ambitie zullen er aanbevelingen gedaan worden voor verbetering.

Afspraak maken?
 • Inventarisatie bedrijfsproces
 • Analyse richten-inrichten-verrichten
 • Analyse moeten-willen-kunnen-durven
 • Definiëren ambities en doelen
 • Definiëren organisatorische procesflow engineering
 • Rollen, belangen en verantwoordelijkheden

Hoe doe ik het nu en hoe kan het beter?

02. Technische analyse

Tijdens de technische analyse kijkt Yellax naar uw technische informatiestromen, documenten, elektrotechnische schema’s, software op discipline en multidisciplinair niveau. Aan de hand van deze analyse en de door u gestelde ambitie voor standaardisatie, zal Yellax aanbevelingen doen waar en op welke wijze u technisch kan veranderen en welke voordelen dit voor uw organisatie of afdeling oplevert.

Afspraak maken?
 • Analyse van de software
 • Analyse van de elektrotechnische schema’s
 • Analyse van documenten engineeringsproces
 • Analyse van de tag/coderingsstructuur
 • Analyse van het technisch artikelbeheer
 • Analyse informatiestromen
 • Vastleggen van technische uitgangspunten
 • Aanbevelingen van de te standaardiseren onderdelen

Wat kan er modulair vastgelegd worden?

03. Standaardiseren

In veel gevallen is standaardisatie een middel om de door u opgestelde doelstellingen te realiseren. Standaardiseren kan multidisciplinair of per discipline plaatsvinden. In deze fase worden uw elektrotechnische schema’s, software, HMI/SCADA en overige documenten gestructureerd en intelligent opgebouwd, zodat ze uniform hergebruikt en in een later stadium geautomatiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt nagedacht over generieke benamingen en configuratiemanagement. Informatiestromen worden efficiënt ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden.

Afspraak maken?
 • Vastleggen van structuren
 • Vastleggen van benamingen
 • Vastleggen elektrotechnische typicals
 • Vastleggen software typicals
 • Structureren van schema’s (functioneel versus traditioneel)
 • Structureren software (S88, PackML, e.a.)
 • Vastleggen van documenten en rapportages
 • Beschrijven van producten en/of functies
 • Introductie en doorvoeren nieuwe workflow

Hoe gaan we de standaard borgen?

04. Automatiseren

Tijdens het automatiseringsproces worden objecten vastgelegd in een engineeringsapplicatie, bijvoorbeeld Typical Manager, met als doel te genereren. Configuraties, structuren, benamingen, de tagopbouw, I/O en typicals worden vastgelegd waardoor uw standaard en kennis wordt geborgd.

Afspraak maken?
 • Kennis- en standaarden borgen
 • Het inrichten van een bibliotheek
 • Productconfiguraties vastleggen
 • Het engineeringsproces automatiseren
 • Generatief ontwerpen mogelijk maken
 • Informatiestromen op elkaar afstemmen

Hoe gebruik ik de standaard in projecten?

05. Projecten configureren

Als uw standaard is geautomatiseerd, is het mogelijk om uw project te configureren op basis van de producten en functies die zijn vastgelegd in de bibliotheek. Aan de hand van de configuratie kan data-engineering plaatsvinden. Op basis van de configuratie en de projectdata is het mogelijk uw technische projectdocumentatie te genereren.

Afspraak maken?
 • Configureren
 • Verzamelen van projectdata
 • Genereren van elektrotechnische schema’s
 • Genereren van PLC- en SCADA software
 • Genereren van documenten (o.a. FAT/SAT)
 • Genereren van rapporten voor beheer & onderhoud

Wat zijn de klantspecifieke zaken?

06. Project afronden

Na het generatieproces wordt in samenwerking met één of meerdere engineers de technische projectdocumenten gereed gemaakt voor productie. De klantspecifieke zaken van uw klanten worden toegevoegd aan het project. In deze fase is projectevaluatie belangrijk om continu proces- of kwaliteitsverbeteringen na te streven tot een nog beter resultaat.

 • Project- of klantspecifieke zaken toevoegen
 • Engineering project afronden
 • Projectoutput gereed maken ‘voor productie’
 • Kwaliteit meten en feedback geven aan het standaardisatieteam
 • Evaluatie

Wanneer heb ik Yellax nodig?

Consultancy

Naast de technische invulling gaat er veel aandacht naar de processen en de mens. Als zij blij zijn, goed worden begeleid en zij hun kennis delen, levert dit veel waarde voor uw organisatie.  Yellax is de kennispartner die beseft hoe belangrijk het is dat dit op rolletjes loopt. Dit door processen te standaardiseren, informatie te structureren en mensen te motiveren met een enthousiast consultancy-team.

Afspraak maken?

Consultant aan het woord

Als consultant help ik onze klanten met het optimaliseren van hun engineeringsproces. Hierbij werk ik mee aan technische oplossingen en het verbeteren van bedrijfsprocessen die een raakvlak hebben met de engineering. Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden is de communicatie en samenwerking met de klant. Dit in combinatie met de techniek maakt mijn werk uitdagend en leuk. Ieder traject streef ik er naar om samen met de klant tot een passende oplossing te komen. Wanneer de resultaten van de veranderingen zichtbaar worden ga ik met een voldaan gevoel naar de volgende uitdaging.

Martijn de Kwant
Consultant

Klanten over Yellax

"Omdat het een nieuwbouwproject betrof met veel herhaling, was het een buitengewoon project voor de inzet van Typical Manager®. Dit softwareplatform stelde ons in staat om meer tijd te besteden aan de daadwerkelijke engineering."

Harry van Wieren

Accountmanager, Beenen

"Er wordt goed naar ons geluisterd en meegedacht aan oplossingen. Yellax staat klaar om ons te helpen."

Gilbert Schroevers

Engineer, SPIE Nederland B.V.

Consultants

Gerwin Bakker
Sander Haytink
Alex Boven
Werner Hoogeveen
Arjan Ippel
Martijn de Kwant