Hardware engineering: kan het anders?

Hardware engineering: kan het anders?

08 mei 2020

Bij Yellax op kantoor hangt De Omdenken-kalender, vlak naast het koffiezetapparaat. Een kalender met 365 pagina’s boordevol met spreuken, verhalen, vragen en plaatjes die je prikkelen en anders naar dingen laten kijken. Bovenstaande spreuk doet ons direct denken aan de wereld die hardware engineering heet. In die wereld werken veel specialisten die hun vak uitstekend verstaan en zich uiterst inspannen om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Op tijd, binnen budget en naar tevredenheid van de klant. Toch vragen wij ons af ‘kan het anders?’. Met deze uitspraak bedoelen we nadrukkelijk niet ‘het moet anders!’. Wat is dan het verschil? Het verschil zit hem in ‘we hebben het altijd zo gedaan’. Als gewenning de grootste bedreiging voor een juiste waarneming is, dan is het misschien ook tijd voor uw organisatie om eens door de bril van een outsider naar de werkzaamheden op het gebied van hardware engineering te kijken. Met name om te bepalen of we nog bezig zijn om met elkaar een optimaal resultaat neer te zetten. We hopen u met deze blog even door een andere bril naar uw organisatie te laten kijken en u handvatten te bieden om dit te doen.
.

Gedoseerd innoveren

Stel dat een technische innovatie tijd bespaart, meer flexibiliteit biedt tijdens het ontwerp en betaalbaar is. Zou u dan overwegen om dit toe te passen? De technische vooruitgang in de sector industriële automatisering loopt ver voor op de acceptatie ervan. Een sprekend voorbeeld is het achterblijven van het gebruik van signalen via bus-technologieën in sommige sectoren. Zijn deze en andere technieken niet beproefd genoeg of is de bijscholing van technisch personeel achtergebleven? Veel opdrachtgevers hebben vrees om ‘voor de kudde’ uit te lopen. Het liefst hebben ze geen proeftuin bij een installatie die 20 jaar mee moet gaan. Innovatie kan vaak echter besparend werken. Het is belangrijk om de technische vooruitgang rationeel te volgen en deze toe te passen als het voordelen biedt voor de klant. Door eerst één pilotproject te doen, raakt het team gewend aan de techniek en kan er feedback op de innovatie gegeven worden. Hierna kun je besluiten om de innovatie op te nemen in de standaard. Want innovatie is iets anders dan zwalken, waar in ieder project het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Kort gezegd kunnen sommige bedrijven in onze ogen best wat meer met andere technieken experimenteren. Klanten zullen het meedenken waarderen!
.

Total cost of ownership, denken in waarde voor de klant

Als we kijken naar de belangrijkste factor voor een opdrachtgever in de elektrotechniek, dan is dat meestal de prijs. Ook engineers en inkopers kijken naar de prijs. Schokkend is het echter om te merken dat dit anno 2019 in de meeste gevallen nog steeds de aanschafprijs is. Vanuit de klantwaarde is total cost of ownership veel belangrijker. Dit kan niet alleen vanuit de system integrators of machinebouwers komen. Hiervoor moet een andere denkwijze vanuit de opdrachtgevers komen. Het is een aanname, maar wij denken dat vooral cijfermatige onderbouwing opdrachtgevers overtuigt. Dat kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het vakgebied beheer en onderhoud al tijdens de ontwerpfase te betrekken. Ook zien we initiatieven waarbij de elektrotechnische installatie als service voor jaren wordt aanbesteed. Één van de eerste initiatieven werd gedaan door Philips, die besloot geen lampen meer te verkopen, maar licht. Dit zorgde voor grote besparing in energie en onderhoud voor de opdrachtgever. Om in deze blog nog maar te zwijgen over het feit dat prijs vaak ten koste gaat van aandacht voor duurzaamheid.
.

Standaardisatie als enig vervoermiddel naar eenduidige kwaliteit

Bij de meeste bedrijven waar we komen wordt in het team van hardware engineers gelukkig grotendeels op dezelfde manier gewerkt. Dit heeft als voordeel dat de paneelbouwafdeling en buitendienst weinig verschillen ondervinden in de technische uitvoering en weergave hiervan op documenten. Standaardisatie is het enige vervoermiddel naar deze eenduidige kwaliteit. Het is belangrijk om te herkennen welke factoren van belang zijn bij het containerbegrip standaardisatie en optimalisatie.
.

Afspraken in Informatievoorziening

Aller eerst is het belangrijk om afspraken te maken over de workflow en informatievoorziening tussen de betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld klant, mechanische- en softwarecollega’s. Hierbij moet er aandacht zijn voor de werkwijze bij wijzigingen gedurende het verloop van de projecten. Zorg ervoor dat informatie tijdig, in het juiste format, op de juiste plaats en tot slot volledig beschikbaar komt. Veel te vaak zien we dat mail als platform voor informatie-uitwisseling wordt gebruikt. Veel beter is het om te voorzien in één centrale plek voor het beheer van documenten met versiebeheer. Een goede informatievoorziening is de basis voor een elektrotechnisch ontwerp. Vragen die hier gesteld moeten worden: ‘wie levert data aan?’, ‘op basis van welke data gaan we engineeren?’, ‘wie bepaalt I/O-bezetting?’ en ‘wie bestelt veld/kastmaterialen?’. Informatievoorziening is natuurlijk een open deur, maar in de praktijk toch één van de grootste knelpunten voor de engineer. Het juiste format zorgt voor reductie in het overtypen van informatie (het streven is 0!). Er moet bewustwording komen bij de verstrekkende partij, dat goede informatievoorziening essentieel is om een project op tijd af te ronden. Dit is bijvoorbeeld te zien in onderstaande grafiek. Een goede informatievoorziening moet ook niet onderschat worden als factor in werknemerstevredenheid. Staat uw organisatie hierbij stil?
.

Standaardisatie van artikelen

Een belangrijk gedeelte van het werk van de hardware engineer is materiaalselectie. Het standaardiseren van een vaste set aan gebruikte artikelen heeft veel voordelen:

 • Minder discussie over de technische uitvoering;
 • Minder kans op fouten bij de engineer, paneelbouw en op site;
 • Minder ‘new entries’ in systemen (artikelbeheer in verschillende systemen);
 • Minder communicatie tussen partijen (leverancier, engineer, inkoop, praktijk);
 • Eenvoudiger in beheers- en onderhoudsfase door vermindering van spareparts;
 • Eenvoudiger beheer van Testdocumenten en specificatie sheets;
 • Inkoopvoordeel.

De impact van deze vorm van standaardisatie is veel groter dan vaak wordt verondersteld. Dit geldt zowel voor System integrators en Machinebouwers als HVAC en eindklanten. Belangrijke notitie: als de verkoopafdeling structureel niet verkoopt wat er gestandaardiseerd is, heeft standaardisatie geen enkele zin.
.

Maak keuzes in tekenwijze en codering

Vaak zien we dat één van de meest besproken onderwerpen de tekenwijze en codering zijn. Dit zijn vaak discussies tussen echte specialisten. Een eigenschap van deze discussies is dat er feitelijk meerdere oplossingen zijn met een goed eindresultaat. Daardoor heeft iedereen gelijk en kan er eindeloos discussie plaatsvinden (en dat gebeurt dan ook). Tipje van de sluier: het is zeer belangrijk om keuzes te durven maken. Een goede codering waar verschillende disciplines baat bij hebben is belangrijk. Dit geldt dus voor Mechanisch, PLC-Software en Elektrotechnisch. Voorbeelden van coderingssystemen zijn de ISA-88-standaard en de NEN-EN-IEC 81346. Aan de argumenten voor de keuze tussen functioneel en traditioneel (productie-georiënteerd) tekenen zouden we een volledige blog kunnen weiden. We noemen hier enkele punten die mogelijk discussie opwerpen. We willen het zonder oordeel kort aanstippen.

Traditioneel tekenen kan een goede keuze zijn:

  1. Als uw verdienmodel ligt in paneelbouw;
  2. Er nog weinig geautomatiseerd is bij de paneelbouw;
  3. Als de klant niet bereid is te betalen voor het voordeel op lange termijn.

Functioneel tekenen kan handig zijn:

 1. Tijdens engineering en het automatiseren hiervan;
 2. Gedurende de levensfase van een installatie vanwege het flexibele karakter bij aanpassingen en het oplossen van storingen.

De overgang van Traditioneel tekenen naar Functioneel tekenen kan een behoorlijke impact hebben. Vast staat dat er veel personen aan moeten wennen. Ook kan er sprake zijn van een historie bij opdrachtgevers waardoor de nieuwe werkwijze niet (eenvoudig) toe te passen is. Wij komen nauwelijks tegen dat er een overgang van Functioneel naar Traditioneel tekenen voorkomt. Tenzij het veranderingsproces niet geslaagd is natuurlijk.
.

Keuze in systemen

Bij standaardisatie hoort ook de keuze van de gebruikte systemen. Dit overstijgt vaak de hardware-afdeling. Zeker naarmate de automatisering binnen projecten/bedrijven toeneemt. Systemen zijn er om behoeften op te vullen.

Behoeften die (eventueel gecombineerd) vanuit hardware-oogpunt opgevuld kunnen worden:

 1. Elektrotechnisch CAD-systeem;
 2. Paneelontwerp (2D/3D);
 3. Technische berekeningen;
 4. Artikelbeheer (wat is de master, welke informatie ligt waar);
 5. ERP-systeem;
 6. Automatisering van het bovenstaande.
  .

Rolverdeling

De rolverdeling om een hardware-ontwerp te realiseren, verschilt sterk tussen bedrijven. We zijn van mening dat er in verschillende situaties ook andere behoeften kunnen zijn. Het is wel bijzonder om te ervaren dat de structuur van de afdeling in de meeste gevallen organisch gegroeid is. Anders dan in andere sectoren, wordt deze structuur maar zelden tegen het licht gehouden. Ook hier geldt dat het belangrijk is om te kunnen beantwoorden waarom de structuur is zoals hij is. Indien hier geen eenduidig antwoord op is, is dat genoeg reden om deze te evalueren. Vragen die gesteld kunnen worden bij de indeling:

 1. Is er een scheiding tussen hardware engineer en tekenaar?
 2. Is er een losse R&D-afdeling (of werkgroep)?
 3. Heeft iemand de verantwoordelijkheid voor artikelbeheer?
 4. Is er sprake van een lead engineer (meewerkend) of projectleider (sturend)?
 5. Is de structuur vast, of per project (bewust) verschillend?
 6. Heeft iemand de verantwoordelijkheid t.a.v. het voldoen aan normen en regelgeving?
  .

Kortom

De manier van werken heeft veel invloed op het resultaat en de klanttevredenheid. Standaardiseren is belangrijk, maar in sommige organisaties ook een beladen onderwerp. Standaardiseren is niet eenvoudig. Dit geldt op technisch, maar zeker ook op organisatorisch gebied. Ondanks de uitdaging van verandering hopen we dat u zichzelf de vraag blijft stellen: we doen het (al jaren) op een bepaalde manier. Is dit vandaag nog de beste keuze?

Kennisdelen is vermenigvuldigen, daar geloven wij in bij Yellax. Daarom geven wij regelmatig kennisdelingen en webinars over verschillende onderwerpen. Interessant? Sluit vooral aan!

Meld u hier aan        Typical Manager en Eplan Cogineer?

 

Overige berichten

08 mei 2020

Eenvoudig genereren naar WinCC Unified

Regelmatig krijgt Yellax de vraag of we ervaring hebben met WinCC Unified, en het genereren van plaatjes...

Lees verder

08 mei 2020

MBSE: de evolutie van systeem engineering in de industrie

In deze blog nemen we je mee in de wereld van Model-Based Systems Engineering, en de impact ervan op...

Lees verder

08 mei 2020

De CSRD-richtlijn: waarom urgent voor machinebouwers?

Wie vooroploopt heeft een voorsprong. Dat geldt voor álle vlakken van je bedrijfsvoering. Binnen het...

Lees verder