ENGIE speelt in op de wens van de klant

ENGIE speelt in op de wens van de klant

13 juli 2021

‘Dankzij de implementatie van Typical Manager is er veel verbeterd’

Met de komst van een nieuw softwareplatform greep ENGIE haar kans om het engineeringsproces verder te verbeteren. De oplossing kwam in de vorm van Typical Manager. Hiermee zijn de engineeringskosten gereduceerd, is er meer uniformiteit in de processen, is de kwaliteit goed geborgd en zijn de doorlooptijden verkort. Wij spraken over deze aanpak met Jan van Eijk, (contract) manager Building Automation van ENGIE, vestiging Nieuwegein.
.

Jan: ‘Tot 2016 was er veel tijdrovend werk bij de engineeringsafdeling binnen ENGIE vestiging Nieuwegein. Dit team houdt zich bezig met het opzetten en ontwerpen van Regeltechnische omschrijvingen (RTO’s), Functionele specificaties, DCC software en grafische interfaces. Er werden zo tientallen projecten opgeleverd. Het opstellen van IO lijsten, voorzien van teksten en codering en vervolgens het indelen van IO was daarbij altijd erg tijdrovend. Net zoals de voorbereiding bij het opstellen van de RTO (regeltechnische omschrijving of FDS), om de uitgangspunten goed op papier zetten voor de software engineering en de commissioning. Kortom: we moesten het proces verbeteren.’
.

Vraagstuk rondom engineeringsproces

In datzelfde jaar zette leverancier Schneider een nieuw softwareplatform in de markt, van het product waarmee ENGIE al tientallen jaren de oplossingen realiseert. Het eerste grote project hiermee was voor ENGIE gelijk een belangrijke (financiële) leerschool. Jan: ‘Een mooi moment om het proces opnieuw goed in te richten. We gingen in gesprek met Yellax en bespraken onze wensen. We wilden meer projecten met hetzelfde aantal mensen draaien. Door standaard engineering te versnellen creëer je tijd, dus iedereen was ervan overtuigd: standaardiseren en automatisch generen van de processoftware en engineeringsdocumenten waren een must. Integratie, koppelingen met derden en doorontwikkeling GBS zijn daarbij steeds belangijker. Maar ook de zeer snelle wereld van IoT die we moeten blijven volgen. Bovendien zijn de grote schaarste aan technisch goed opgeleid personeel en de noodzaak om deze techneuten te blijven uitdagen – en zo aan boord te houden – ook een uitdaging.’
.

ENGIE ontwikkelt en implementeert slimme, duurzame oplossingen op het snijvlak van technologie, energie en digitalisering. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, duurzame energie-opwek, technische optimalisatie van installaties en systemen en duurzaam beheer en onderhoud daarvan. ENGIE helpt bedrijven en overheden zo snel en kostenefficiënt de stap naar een 100% duurzame energiehuishouding te maken.
.

Optimalisatietraject met Yellax

‘We startten met een basisbibliotheek. Deze vulden we aan op basis van te realiseren projecten, met kleine effectieve stappen en een duidelijk einddoel voor ogen,’ vervolgt Jan. ‘We gingen aan de slag met een POC traject, waarin een klein object in Typical Manager is uitgewerkt. Hierna volgde een go/no go moment. We kozen bij de implementatie bewust voor een klein projectteam dat we enkele dagen per week vrij schakelden voor dit traject, dit was erg efficiënt. We genereerden een klein stukje RTO en controleerden dit direct in een project. De samenwerking met de consultant van Yellax verliep daarbij uitstekend. Via de Scrum methodiek hield het projectteam haar betrokken collega’s ook nauw op de hoogte van de ontwikkelingen. De grootste uitdaging bleef wel de projectdruk, die vaak prevaleerde in zo’n standaardisatietraject. Toch is het gelukt om vanuit een pragmatische insteek en diverse testen snel en doeltreffend resultaat te behalen.’
.

Start met Typical Manager

De engineeringswerkzaamheden van de afdeling Building Automation moesten grotendeels standaardiseren. Uitgaande van 80% standaard en 20% maatwerk op een project. Jan legt uit: ‘Die doelstelling is ruimschoots gehaald! Op dit moment worden de IO-lijsten en Regeltechnische omschrijvingen gegenereerd met Typical Manager. Daarnaast worden ook de software en visualisatie gegenereerd. We zien dat ondanks standaardisatie flexibiliteit is behouden. Daarnaast zijn we nu minder afhankelijk van bepaalde kennisdragers; de kennis is geborgd. Ook is er meer ruimte voor ontwikkeling van de engineers en techniek. Bovendien zijn de faalkosten sinds het gebruik van Typical Manager aanzienlijk lager. En ook is er een efficiency behaald op de uren. Exacte getallen zijn moeilijk te geven, maar gevoelsmatig zit dit rond de 30%. Kortom: er wordt in minder uren, meer gerealiseerd! Het werk hoeft bovendien niet persé door een applicatie engineer gedaan te worden. De werkvoorbereider kan ook aan de slag met configuratie en data. De kwaliteit is daarbij ook écht verbeterd. De projecten en de bijbehorende gegevens waren niet altijd uniform.’
.

De afdeling Building Automation houdt zich voornamelijk bezig met HVAC, regeltechniek, toegangscontrole en camerasystemen. Daarbij richten zij zich vooral op de care en cure wereld, datacenters en ‘high end’ kantoorgebouwen, zoals de WTC’s. Met de belangrijk pijler van ENGIE – ‘digitalisering’, heeft Building Automation veel te maken.
.

Samenwerking en toekomstwensen

Jan is erg tevreden over de samenwerking met Yellax. ‘Tijdens de implementatie zijn er weinig Yellax-uren nodig geweest. Walter, de key-user, kon veel dingen zelf goed oppakken. Verbeterpunten voor Yellax? Moeilijk. De laatste versie van Typical Manager vinden wij erg mooi en waardevol. Het is goed om te zien dat onze wensen zijn meegenomen in de ontwikkeling. Hadden we die versie maar eerder gehad!’ zegt Jan lachend. In de toekomst vereist dit meer integraliteit, waarbij informatie uitgewisseld wordt tussen verschillende systemen. ‘De digitalisering gaat erg hard en daarmee is het realiseren van Smart Building of Smart Hospitals steeds meer gemeengoed geworden.’
.

De resultaten op een rij:

 1. Reductie engineeringskosten
  Het verlagen van de engineerskosten voor het vervaardigen documenten (RTO) en processoftware waren grote tijdvreters bij projecten. Door te genereren bespaart ENGIE meerdere controlemomenten.
 2. Uniformiteit processen
  De meest voorkomende processen zijn gestandaardiseerd, maar wel blijven er keuzes en opties mogelijk voor een flexibel proces. Zo kan een proces van eenvoudig tot zeer luxe in worden gericht, van een basis- tot hoogwaardige oplossing. Dat vermindert persoonsoplossingen aan de software en zorgt voor meer uniformiteit.
 3. Kwaliteitsborging
  Elk gestandaardiseerd proces is uitvoerig meerdere malen getest voordat het naar het project gaat. Bovendien is het project traceerbaar, zodat bij een eventuele bug direct een oplossing kan worden gezocht. Snellere service en hogere kwaliteit dus!
 4. Kortere doorlooptijden in project
  Projecten hebben steeds kortere doorlooptijden en beslissingen worden steeds later genomen. Na opdracht verwachten klanten bovendien een supersnelle oplevering. Ook wil men tot op laatst wijzigingen kunnen aangeven. Hierin willen wij onze klanten tegemoet komen. Met Typical Manager lukt dat.

Overige berichten

28 mei 2024

Medewerker aan het woord: Frank

Frank omschrijft zichzelf met een bescheiden glimlach: "Ik ben behulpzaam, leergierig en altijd secuur."...

Lees verder

10 april 2024

Waterschap Rivierenland standaardiseert: het succesverhaal van iWA

In een inspirerend gesprek met Saskia Dubbeldam, operator watersystemen in de Centrale Regiekamer bij...

Lees verder

06 februari 2024

Nieuwe release: Typical Manager 2024 - Sneller, intuïtiever en altijd beschikbaar!

Bij Yellax werken we dagelijks aan innovatie en vooruitgang. We zijn trots de lancering van Typical Manager...

Lees verder