Zet de engineer weer in zijn kracht!

Zet de engineer weer in zijn kracht!

24 november 2020

Periodiek kom je als project-engineer weer voor dezelfde uitdaging te staan: een nieuw project, een nieuwe start. In de praktijk is het echter lang niet altijd een nieuwe start, maar een herhaling van het voorgaande. De geplande projectdoorlooptijd is vaak bepaald aan de hand van ervaringen van voorgaande gelijksoortige projecten. Dit geldt ook voor de toe te passen techniek.

Juist op het beginpunt van een project moet je een belangrijke beslissing nemen die het verloop van het project bepaalt. Je zult moeten kiezen tussen: ga ik het voorgaande project kopiëren en aanpassen, of ga ik het project genereren vanuit mijn beheerde standaard? In de praktijk blijken slechts enkele innovatieve bedrijven deze vraag aan zichzelf te stellen. Over het algemeen wordt meteen gestart met het kopiëren van een recent project. En dat is jammer.
.

Snel zichtbaar resultaat

Waarom starten veel organisaties met het kopiëren van een project? Is het om snel zichtbaar resultaat te hebben in de vorm van een stapel tekeningen of PLC-softwarecodes? Een resultaat dat een maatstaf kan zijn voor de voortgang van het project. Wellicht missen organisaties overzicht en moeten ze eerst groeien in het project. Dan is het logisch dat het makkelijkste deel het eerst wordt aangepakt: de voor de engineer bekende onderdelen. In deze aanpak wordt het moeilijke deel bewaard tot het laatst.
.

Risico’s van kopiëren

De gevaren bij het kopiëren van een bestaand project zijn natuurlijk niet nieuw:

  • Je kopieert fouten mee;
  • Aan het einde van het project kom je erachter dat de gekopieerde technische uitvoering veranderd is (of moet worden);
  • Na het kopiëren kom je erachter dat de gekozen oplossing niet het beste aansluit.

Deze gevaren hebben enkele nadelige effecten. Zo wordt de kwaliteit er niet beter op, levert het ergernis en tijdsverlies op en sluit tot slot het gekopieerde project niet meer aan bij de wensen en eisen van het project. Door het kopiëren wordt de aandacht afgeleid van de nog onbekende items in het project. En juist voor deze onbekende items is de kennis van de engineer hard nodig. Het risico is dat aan het einde van het project tijdgebrek ontstaat voor het vinden van een nieuw stukje techniek in de oplossing.
.

De oplossing

Omdat engineers toch heel graag werk met een hoge kwaliteit willen leveren (binnen de overeengekomen tijd) biedt het overstappen naar het genereren van projecten vanuit een ‘beheerde standaard’ een oplossing. Een projectengineer kan er dan vanuit gaan dat kwalitatief goede blokken, macro’s of ander soorten bouwdelen beschikbaar zijn. Met een beheerde standaard is het ook mogelijk om eenvoudig en snel de meest voorkomende items in een project te beschrijven, door het automatisch genereren van deze bouwdelen. Bouwdelen zijn snel aan het project toe te voegen, waardoor hier geen zorgen meer over zijn.

Een voordeel van het genereren van veel voorkomende bouwdelen is dat er meer tijd in het project overblijft voor nieuwe en/of onbekende zaken en voor bouwdelen die nog niet toegevoegd zijn aan de beheerde standaard. Projectengineers creëren meer ruimte binnen een project om een goede en kwalitatieve technische oplossing te bedenken voor deze zaken. Dat is iets waar een projectengineer zijn energie uit haalt.

Nu we weten dat het genereren van projecten door middel van een beheerde standaard de engineeringsuren vermindert, weten we ook dat deze uren zijn te besteden aan meer creativiteit in projecten. Ook komt tijd vrij voor het actueel en volledig houden van de beheerde standaard. Als dit goed gebeurt, zal dit terug te zien zijn in de kwaliteitsverhoging van de projecten. Hierdoor is minder nazorg nodig. Dus benut deze ruimte.

Het bijkomende voordeel is dat projectengineers weer in hun kracht als engineer worden gezet. Ze kunnen zich bezighouden met het bedenken en oplossen van technische vraagstukken, die nodig zijn om de onbekende delen in zijn project in te vullen. Projectengineers worden hierdoor weer echte engineers.
.

Management

Het genereren van projecten is echter niet alleen een zaak voor de projectengineer, maar zeker ook voor zijn leidinggevende en projectleider. De voortgang van een project is immers niet meer te meten aan het geproduceerde aantal tekeningen, PLC-softwareblokken of andere soorten documenten. Als projectengineer begin je een project met het vergaren van noodzakelijke gegevens en het oplossen van technische vraagstukken. Dus niet meer met het produceren van documenten. Deze kunnen met de juiste gegevens nu immers snel gegeneerd worden.
.

Kortom: het genereren van projecten in tegenstelling tot het kopiëren ervan levert naast kwaliteit- en tijdwinst, ook een hogere tevredenheid van engineer op. Engineers kunnen zich tenslotte bezighouden met het vak waarvoor ze gekozen hebben en waar ze energie uithalen. In een markt waarin het lastig is om aan nieuw en goed geschoolde technici te komen, is dit zeer een welkome bijkomstigheid.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons team of neem deel aan een van onze kennisdelingssessies.

Contact opnemen        Meer informatie

 

 

 

Overige berichten

24 november 2020

Eenvoudig genereren naar WinCC Unified

Regelmatig krijgt Yellax de vraag of we ervaring hebben met WinCC Unified, en het genereren van plaatjes...

Lees verder

24 november 2020

MBSE: de evolutie van systeem engineering in de industrie

In deze blog nemen we je mee in de wereld van Model-Based Systems Engineering, en de impact ervan op...

Lees verder

24 november 2020

De CSRD-richtlijn: waarom urgent voor machinebouwers?

Wie vooroploopt heeft een voorsprong. Dat geldt voor álle vlakken van je bedrijfsvoering. Binnen het...

Lees verder