PackML: een industriële technische standaard

PackML: een industriële technische standaard

10 december 2019

Bij de start van een software standaardisatietraject krijgt Yellax regelmatig de vraag of het mogelijk is om vanuit een bestaand technisch raamwerk te starten. Binnen het raamwerk zijn op hoofdlijnen de kaders al gedefinieerd waarbinnen gewerkt wordt, wat veel voordelen kan bieden voor een standaardisatietraject.
.
PackML, een OMAC standard
PackML (Packaging Machine Language) is zo’n raamwerk. PackML is een industriële technische standaard voor de besturing van machines. Ontstaan in de verpakkingsindustrie, maar vandaag de dag wordt PackML ook veelvuldig, succesvol toegepast in andere industrieën. In de machinebouw bijvoorbeeld.

PackML stelt kaders voor de communicatie- en aansturing van machines. Ontwikkelde machines kunnen worden getest aan de hand van deze gestelde kaders en vervolgens op basis hiervan gereed gemeld worden.

De reden hiervan is dat het in de praktijk vaak erg lastig blijkt zelf kaders hiervoor vast te leggen, omdat het voor toekomstige machines niet mogelijk is alle situaties op voorhand in te schatten. De kaders die PackML stelt bieden hierom houvast, voor zowel de engineer als het management.
.
Bijkomende voordelen PackML
Daarbij maakt PackML de communicatie met de klant makkelijker. De klant kan zelf de PackML documentatie doorlezen en krijgt daarbij een gevoel hoe zijn/haar machine gaat werken in hoofdlijnen. Ontwerpkeuzes kunnen beter worden onderbouwd en integraties van machines binnen machinelijnen verlopen makkelijker, door gebruik te maken van een vooropgestelde interface.

Dit komt de onderhoudbaarheid van de software ten goede, wat weer een gunstig effect heeft op de service voor later.

De werking van de machines heeft ook een positief effect op de operators. Doordat de user-experience van de machines in de hele fabriek hetzelfde is, zijn zij makkelijker en beter op te leiden en tegelijkertijd flexibeler inzetbaar. Dit kan mede bijdragen aan meer veiligheid op de productie vloer.
.
Meer redenen waarom PackML wordt ingezet:

–      OPC UA Specificatie voor communicatie naar andere en hoger gelegen systemen;

–      Het makkelijk en accuraat verkrijgen van OEE data (Overall Equipment Effectivenes);

–      Er is documentatie beschikbaar;

–      Het draagt bij aan kennisborging;

–      Het is mogelijk sneller nieuwe collega’s en een flexibele schil in te werken.
.
Aandachtspunten bij het gebruik van PackML
Natuurlijk zijn er een aantal aspecten waar op gelet moet worden bij het toepassen van PackML. De kaders binnen PackML worden meestal gezet voor de huidige machines, want dat is tastbaar. Dit heeft als gevolg dat de kaders niet altijd voldoen voor volgende machines.

Regels blijven altijd veranderen gedurende de tijd, omdat situaties altijd blijven veranderen. Dit werkt net zoals in het verkeer. Het is onmogelijk te weten hoe situaties er in de toekomst uit komen te zien. Daarom passen we de regels aan naar waar situaties op dat moment om vragen. Daarom zullen PackML kaders in de loop van de tijd ook genoodzaakt zijn om mee te veranderen. Wanneer dit het geval is dienen alle eerder gereed gemelde machines opnieuw getest te worden volgens de nieuwe kaders.
.
De opzet van het PackML framework is breed toepasbaar en niet alle regels zijn altijd relevant voor een specifieke situatie. Dit kan soms tot overhead of onnodige ballast leiden. Zo kan bijvoorbeeld een deel van de code volgens het standaard PackML framework geen functie hebben in de specifieke machine configuratie. Dan kan er gekozen worden de PLC code zodanig aan te passen, ‘’uit te kleden’’, dat enkel gebruikte functies in de PLC code overblijven.

Vanuit financieel oogpunt bekeken zou dit voordelig kunnen zijn wanneer in dat geval een PLC met minder werkgeheugen in het project gebruikt kan worden. Wat betekent een lagere aanschafprijs.

In deze situatie is het wel raadzaam na te gaan of de werkuren van het aanpasbaar maken van de standaard code opwegen tegen de prijs van die eventueel duurdere PLC.
.
Een basisproject voor het PackML framework
Yellax heeft een basisproject ontwikkeld voor het PackML framework. Dit kan helpen met het starten van een implementatie of standaardisatie traject. De ervaring leert dat er meestal nog wel klant specifieke onderdelen moeten worden toegevoegd aan het basis project, maar dit geeft wel een startpunt voor de ontwikkeling ervan. Het aanpassen van een basis project gaat vaak sneller dan het opnieuw uitdenken, een zogenoemd praatplaatje.
.
Kennisdelingssessie PackML
Kennisdelen is vermenigvuldigen! Met deze gedachte organiseert Yellax regelmatig kennisdelingen over verschillende onderwerpen binnen de industriële automatisering.

Tijdens een eerder gegeven powersessie over PackML bleek dat er onder onze relaties sterk de behoefte is nog eens uitgebreider op dit onderwerp in te gaan. Om deze reden organiseert Yellax voor belangstellende system integrators en machinebouwers meerdere kennisdelingssessies over dit onderwerp!
.
‘Waarom PackML? Hoe kunnen we dit optimaal inzetten? En waar liggen de uitdagingen?’
.
Interessant? Wij nodigen u hiervoor van harte uit bij ons in IJsselstein!

Voor meer informatie over het programma én kosteloze aanmelding kunt u terecht op www.yellax.com/event.

 

Overige berichten

10 december 2019

Projecten binnen de industrie, standaard anders?

Als het gaat om standaardiseren of het vastleggen van configuraties, komt al snel de vraag ‘Kan dit...

Lees verder

10 december 2019

Zoeken van technische productdata, dat kan efficiënter!

Als engineer heb je continu te maken met elektrotechnische producten (artikelen) tijdens het ontwerpen...

Lees verder

10 december 2019

Structureren en coderen met ISO/IEC 81346

Wanneer men in de praktijk over technische systemen wil communiceren ontstaat er regelmatig spraakverwarring....

Lees verder