PackML: een industriële technische standaard

PackML: een industriële technische standaard

10 december 2019

Bij de start van een software standaardisatietraject krijgt Yellax regelmatig de vraag of het mogelijk is om vanuit een bestaand technisch raamwerk te starten. Binnen het PackML raamwerk zijn op hoofdlijnen de kaders al gedefinieerd waarbinnen gewerkt wordt. Dit kan veel voordelen bieden voor een standaardisatietraject.
.

PackML, een OMAC standard

PackML (Packaging Machine Language) is zo’n raamwerk, een industriële technische standaard voor de besturing van machines. Ontstaan in de verpakkingsindustrie, maar vandaag de dag wordt deze standard ook veelvuldig, succesvol toegepast in andere industrieën. In de machinebouw bijvoorbeeld. PackML stelt kaders voor de communicatie- en aansturing van machines. Ontwikkelde machines kunnen worden getest aan de hand van deze gestelde kaders en vervolgens op basis hiervan gereed gemeld worden.

De reden hiervan is dat het in de praktijk vaak erg lastig blijkt zelf kaders hiervoor vast te leggen. Het is voor toekomstige machines niet mogelijk om alle situaties op voorhand in te schatten. De kaders die PackML stelt bieden hierom houvast, voor zowel de engineer als het management.
.

Bijkomende voordelen PackML

Daarbij maakt PackML de communicatie met de klant makkelijker. De klant kan zelf de PackML documentatie doorlezen en krijgt daarbij een gevoel hoe de machine gaat werken in hoofdlijnen. Door gebruik te maken van vooropgestelde interfaces kunnen ontwerpkeuzes beter worden onderbouwd. Ook verlopen de integraties van machines binnen machinelijnen makkelijker. Dit komt de onderhoudbaarheid van de software ten goede, wat weer een gunstig effect heeft op de service voor later.

De werking van de machines heeft ook een positief effect op de operators. Doordat de user-experience van de machines in de hele fabriek hetzelfde is, zijn zij makkelijker en beter op te leiden en tegelijkertijd flexibeler inzetbaar. Dit kan mede bijdragen aan meer veiligheid op de productie vloer.
.

Meer redenen waarom PackML wordt ingezet:

–     OPC UA Specificatie voor communicatie naar andere en hoger gelegen systemen;
–     Het makkelijk en accuraat verkrijgen van OEE data (Overall Equipment Effectivenes);
–     Er is documentatie beschikbaar;
–     Het draagt bij aan kennisborging;
–     Het is mogelijk sneller nieuwe collega’s en een flexibele schil in te werken.
.

Aandachtspunten bij het gebruik van PackML

Natuurlijk zijn er een aantal aspecten waar op gelet moet worden bij het toepassen van PackML. De kaders worden meestal gezet voor de huidige machines, want dat is tastbaar. Dit heeft als gevolg dat de kaders niet altijd voldoen voor volgende machines.

Regels blijven altijd veranderen gedurende de tijd, omdat situaties altijd blijven veranderen. Dit werkt net zoals in het verkeer, het is onmogelijk te weten hoe situaties er in de toekomst uit komen te zien. Daarom passen we de regels aan naar waar situaties op dat moment om vragen. De PackML kaders zullen om die reden in de loop van de tijd ook genoodzaakt zijn om mee te veranderen. Wanneer dit het geval is, dienen alle eerder gereed gemelde machines opnieuw, volgens de nieuwe kaders, getest te worden.

De opzet van het PackML framework is breed toepasbaar en niet alle regels zijn altijd relevant voor een specifieke situatie. Dit kan soms tot overhead of onnodige ballast leiden. Zo kan bijvoorbeeld een deel van de code volgens het standaard PackML framework geen functie hebben in de specifieke machine configuratie. Er kan dan gekozen worden om de PLC code zodanig aan te passen, “uit te kleden”, dat enkel gebruikte functies in de PLC code overblijven.

Vanuit financieel oogpunt bekeken zou dit voordelig kunnen zijn. Wanneer een PLC met minder werkgeheugen in het project gebruikt kan worden, is aanschafprijs lager. Het is in deze situatie wel raadzaam om na te gaan of de werkuren van het aanpasbaar maken, opwegen tegen de prijs van de (eventueel) duurdere PLC. .
.

Een basisproject voor het PackML framework

Yellax heeft een basisproject ontwikkeld voor het PackML framework. Dit kan helpen met het starten van een implementatie of standaardisatie traject. De ervaring leert dat er meestal nog wel klant specifieke onderdelen toegevoegd dienen te worden aan het basis project, maar dit geeft wel een startpunt voor de ontwikkeling ervan. Het aanpassen van een basis project gaat vaak sneller dan het opnieuw uitdenken, een zogenoemd praatplaatje.
.

Kennisdelingssessie PackML

Kennisdelen is vermenigvuldigen, daar geloven wij in bij Yellax. Daarom geven wij regelmatig kennisdelingen en webinars over verschillende onderwerpen binnen de industrie.

Tijdens een eerder gegeven powersessie over PackML bleek dat er onder onze relaties sterk de behoefte is nog eens uitgebreider op dit onderwerp in te gaan. Om deze reden organiseert Yellax voor belangstellende system integrators en machinebouwers meerdere kennisdelingssessies over dit onderwerp!
.

‘Waarom PackML? Hoe kunnen we dit optimaal inzetten? En waar liggen de uitdagingen?’

Interessant? Wij nodigen u van harte uit bij ons in IJsselstein!

 

Meer informatie en aanmelden

Overige berichten

10 december 2019

Eenvoudig genereren naar WinCC Unified

Regelmatig krijgt Yellax de vraag of we ervaring hebben met WinCC Unified, en het genereren van plaatjes...

Lees verder

10 december 2019

MBSE: de evolutie van systeem engineering in de industrie

In deze blog nemen we je mee in de wereld van Model-Based Systems Engineering, en de impact ervan op...

Lees verder

10 december 2019

De CSRD-richtlijn: waarom urgent voor machinebouwers?

Wie vooroploopt heeft een voorsprong. Dat geldt voor álle vlakken van je bedrijfsvoering. Binnen het...

Lees verder