Een intelligente P&ID

Een intelligente P&ID

27 oktober 2020

Herkent u het? Het opstellen van de P&ID  (Piping & Instrumentation Diagram) gebeurt niet altijd even efficiënt en het kopiëren en aanpassen van bestaande projecten is de standaard. Dit resulteert in fouten en het proces kost meer tijd dan verwacht. In deze blog gaan we verder in op de P&ID, staan we stil bij het intelligent maken van dit document en kijken we naar het beheren van data.

Bij een meerderheid van de projecten start de engineering met het opstellen van een grafische weergave van het te automatiseren systeem. Wanneer er sprake is van een proces wordt hier een P&ID voor gebruikt.
.

In de praktijk

De P&ID is een document dat in een beginstadium van een project wordt opgesteld. Dit dient vervolgens als basis voor de verschillende disciplines gedurende het project, zoals mechanical, hardware- en software-engineering. De verschillende disciplines passen het document gedurende het project regelmatig aan om te voldoen aan de veelzijdige eisen. Voor het maken van een P&ID gebruiken bedrijven over het algemeen een speciaal daarvoor bedoelde applicatie, die het mogelijk maakt efficiënt te ontwerpen. In de praktijk blijkt dat deze applicatie vaak niet goed is ingericht en functionaliteiten niet- of verkeerd worden gebruikt. Dit resulteert in een inefficiënte werkwijze. Het kopiëren en aanpassen van bestaande projecten is tot op de dag van vandaag nog steeds een van de meest gehanteerde werkwijzen. Deze methode heeft echter een hoge foutkans en langere doorlooptijden als gevolg.
.

Efficiënt ontwerpen

Door tijd te investeren in het inrichten van de ontwerpapplicatie van de P&ID is een optimalisatieslag mogelijk. Het definiëren van bedrijfsspecifieke symbolen in de bibliotheek zorgt ervoor dat deze binnen de projecten repeterend zijn toe te passen. Dit voorkomt fouten die voortkomen door het kopiëren uit bestaande projecten en zorgt voor kennisborging in een bibliotheek. Andere interessante en aan te raden functies zijn het coderen van leidingen en componenten en het automatisch plaatsen van actuatoren bij een klep. Ook het overnemen van leidingdiameters waarin- of waarop een onderdeel geplaatst wordt is een voorbeeld. Al deze eigenschappen worden vastgelegd in datavelden. Symbolen zijn te verreiken met gegevens die specifiek voor dat onderdeel van toepassing zijn en iets zeggen over de mechanische of elektrotechnische eigenschappen.
.

Beheren van data

Naast het grafische lijnenspel kan een P&ID, mits deze functioneel is opgebouwd, een grote hoeveelheid data bevatten. Deze data is binnen de applicatie te beheren, maar er zijn ook mogelijkheden om naar eigen inzicht gegevens te exporteren. Denk hierbij aan materiaal, appendages en/of leidinglijsten. Naast het exporteren van lijsten bestaat ook de functionaliteit om gegevens te exporteren en importeren. Hierdoor wordt het mogelijk om buiten de applicatie gegevens aan te passen en deze vervolgens toe te voegen aan de P&ID.
.

Interface met…

Met de komst van de export en import van data is de mogelijkheid ontstaan om een interface te realiseren met externe applicaties. Een actuator wordt als voorbeeld genomen en in de datavelden van de P&ID is bij het symbool vastgelegd wat de elektrotechnische uitvoeringsvorm van de actuator is. Door de datavelden te exporteren en importeren naar een externe (ontwerp)applicatie is het mogelijk om op basis van de data een gedeelte van het elektrotechnisch schema of softwarecode te reserveren. Bij het aanpassen van externe gegevens – zoals een technische waarde – kan deze via de omgekeerde weg weer in de P&ID geïmporteerd worden. Verder is het mogelijk om automatisch het symbool te laten veranderen wanneer de uitvoeringsvorm van het onderdeel verandert bij het opnieuw importeren van de data in de P&ID.
.

Tot slot

Stel uzelf en uw collega’s de vraag hoe het proces rondom de P&ID nu verloopt. Herkent u enkele geschetste uitdagingen of zou het gewoonweg sneller of beter kunnen? Er zijn tal van interessante mogelijkheden om het ontwerpen van de P&ID te optimaliseren. Het optimaliseren van de P&ID maakt niet alleen het tekenen van de daadwerkelijke P&ID eenvoudiger, maar resulteert ook in een P&ID als efficiënte databron voor de volgende engineeringfases.

Wij kijken graag, samen met u, naar welke mogelijkheden interessant zijn binnen uw organisatie.

Neem contact op

Overige berichten

27 oktober 2020

Eenvoudig genereren naar WinCC Unified

Regelmatig krijgt Yellax de vraag of we ervaring hebben met WinCC Unified, en het genereren van plaatjes...

Lees verder

27 oktober 2020

MBSE: de evolutie van systeem engineering in de industrie

In deze blog nemen we je mee in de wereld van Model-Based Systems Engineering, en de impact ervan op...

Lees verder

27 oktober 2020

De CSRD-richtlijn: waarom urgent voor machinebouwers?

Wie vooroploopt heeft een voorsprong. Dat geldt voor álle vlakken van je bedrijfsvoering. Binnen het...

Lees verder